landscape splatter top and bottom_lliw-11

C.FF.I

MEIRIONNYDD

Newyddion

© 2012, Cynlluniau Mynach Designs

Facebook square blue large

Rali

RALI CLYBIAU FFERMWYR IFANC MEIRIONNYDD

 

Rhaglen Cystadlaethau

 

Dydd Sadwrn, 16eg o Fai 2015am 9:00yb

 

Fferm Gwernfeistrol, Rhyduchaf,Bala

 

gyda dawns i ddilyn am 8:00yh

 

Thema: Môr-ladron a’r Moroedd Mawr

 

Clwb Gwesteio: CFfI Maesywaen

  •  

Dyddiad cau: 30ain o Ebrill 2015

 

 

Bydd Cymanfa yn cael ei gynnal ar

Pnawn Sul y 17eg o Fai yng

Nghapel Tal y Bont yn Rhyduchaf am 5:00yp

 

 

 

Os hoffech unrhyw gymorth gyda cystadleuathau’r Rali cofiwch gysylltu