landscape splatter top and bottom_lliw-11

C.FF.I

MEIRIONNYDD

Newyddion

© 2012, Cynlluniau Mynach Designs

Facebook square blue large

Eisteddfod

Eleni cynhelir yr Eisteddfod 2015 yn Ysgol y Gader Dolgellau ar ddydd Sadwrn, 7fed o Dachwedd am 4 y.h. Bydd y Cystadlaethau Ysgafn yn cael eu cynnal yn  Theatr Harlech ar nos Wener, 23ain o Hydref am 7 y.h.

 

Bydd Eisteddfod Cymru yn cael ei chynnal yn Ganolfan y Celfyddydau, Aberystwyth ar y 21ain o Dachwedd.

 

 

Am restr o'r cystadlaethau a'r rheolau cliciwch isod.

 

  •  

  •